L'Assemblea


L’assemblea agrupa a totes les persones socies i és l’òrgan màxim de decisió de la cooperativa: una persona, un vot.


Assemblea Extraordinària del 29 d'abril de 2024

Assemblea General Ordinària celebrada el dilluns 29 d’abril de 2024, a les 20.00 hores, al Teatre Ateneu, al carrer Pau Casals, 3, de Balenyà, amb el següent ordre del dia:

 

1.    Benvinguda i salutació


2.    Elecció d’interventors d’acta


3.    Presentació de la memòria social corresponent a l’exercici 2023 i situació actual dels diferents projectes


4.    Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2023 

      (Balanç i Compte de Resultats)


5.    Aprovació, si s’escau, de la proposta de distribució de resultats corresponents a l’exercici 2023.


6.    Eleccions al Consell Rector


7.    Precs i suggeriments.

 

Assemblea Extraordinària del 27 de juliol de 2023

Aquesta assemblea es convoca per informar de les darreres novetats en tots els projectes que s'estan duent a terme. 

En concret es va parlar de: 

a. Procés de legalització de la instal·lació del Camp de Futbol

b. Instal·lació de carregadors elèctrics

c. Posada en funcionament del vehicles d’ús compartit

d. Adquisició del terreny davant de Xemeneies Pio

e. Projecte de cooperació internacional

f. Instal·lacions fotovoltaiques en teulades privades pel polígon industrial

g. Projecte pioner de creació d’una Xarxa de calor i fred de 5a generació a un barri de Balenyà


Assemblea Ordinària del 9 de febrer de 2023

És la convocatòria ordinària de l'Assemblea, orientada a la presentació de la memòria social i de l'aprovació dels comptes anuals i distribució de resultats.

Però per a nosaltres la part més important és la referent a la modificació dels Estatuts Socials, per a incorparar-hi la Cooperació Internacional com un objectiu més de la cooperativa.

Convocatòria


Assemblea de 19 de febrer de 2022

És la primera Assemblea, just 4 mesos després de la constitució i en plena fase d'incorporació de sòcies i socis a la cooperativa.

Formalment serveix per aprovar els comptes anuals del 2021, tot i que tenen poca història (3.000 euros de capital, que figuren al saldo del compte bancari).

Però s'aprofita l'assemblea per explicar els projectes que tenim en ment i les subvencions que volem tramitar per fer-los realitat.

Es discuteix també el preu de partida per al kWh, que es fixa en 0,15 euros/kWh.

I s'aprova un primer document de Reglament de Règim Intern, que s'orienta bàsicament a preservar la paritat de gènere al Consell Rector.