La Cooperativa


Balenyà Sostenible, SCCL es constitueix com a una Societat Cooperativa de Consumidors i Usuaris, sense ànim de lucre, subjecta als principis i disposicions la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya. L’objecte de Balenyà Sostenible és impulsar totes aquelles accions o projectes que contribueixin a la Transició Energètica dels Hostalets de Balenyà.

Per això la seva activitat es centra en l’objectiu d'avançar en la Transició Energètica (TE) de Balenyà, procés entès com aquell que, a través d’una sèrie de projectes i iniciatives, ha de dur el municipi a disposar d’un model de consum final d’energia completament basat en l’eficiència i l’ús de recursos energètics renovables i (majoritàriament) locals i, com a conseqüència, un sistema no generador d’emissions de GEH (gasos d’efecte hivernacle). 

Aquestes actuacions han d’incloure actuacions en els diferents tipus de consums, ja sigui el consum elèctric, tèrmic o la mobilitat.

La participació de la cooperativa i les seves sòcies en aquest procés de Transició Energètica ha de permetre l’empoderament ciutadà de cara a participar en aquesta transformació social, econòmica i ecològica on les persones sòcies consumidores, esdevingudes “prosumidores” (és a dir productores i consumidores), passen a situar-se com a protagonistes centrals d’aquest nou model energètic.