Estatuts Socials

Els estatuts socials van ser treballats per un grup d'unes 30 persones, assessorats per serveis jurídics especialistes en cooperativisme.

Amb aquests estatuts es constituir la cooperativa davant del notari Jose Vilana de Vic, amb 10 socis fundadors i 3.000 euros de capital, d'acord amb el que marca la llei catalana de cooperativisme, i atenent que encara estàvem en restriccions de reunió per la pandèmia de la Covid-19.

Els estatuts socials van ser modificats en l'assemblea del 9 de febrer de 2023 per a incorporar en l'objecte social la Cooperació Internacional, perquè la nostra voluntat no és només fer la transició energètica a Balenyà, sinó que també ajudar en aquest camí a països del tercer món. 

La proposta de modifició d'estatuts va ser aprovada per unanimitat.

Versió consolidada dels Estatuts: