Xarxa de calor i fred de 5a generació


Balenyà Sostenible ha rebut una important subvenció per a desenvolupar una xarxa de calor i fred al municipi de Balenyà.

Inicialment s'ha pensat emplaçar-lo en el barri de les piscines, sempre i quan hi hagi un volum suficient de famílies interessades. 

Aquest formulari és per recollir les famílies que els agradaria poder tenir una proposta tècnica i econòmica del que implicaria participar en la Xarxa de calor i fred que s'està promovent des de Balenyà Sostenible.

Aquest pre-estudi no implica cap tipus de compromís, i no té cap tipus de cost.

L'estudi implicarà la visita d'enginyers de SUNO per poder fer una valoració de l'habitatge, conéixer el tipus d'instal·lació existent i els consums energètics.

Una vegada recollida la informació, es farà una sessió informativa en la qual s'explicarà el cost de la instal·lació i els estalvis estimats anuals.S'hi poden adherir les veïnes i veïns dels carrers del barri de la piscines, i agafaria des del carrer Dr. Coll Rovira cap amunt, agafant carrer del Sol, Joan Miró, Josep Pla, Mossén Jaume Matamala, Salvador Espriu, i el troç de Pau VI que va des de Salvador Espriu fins a Mossén Jaume Matamala.

Aquesta és possiblement l'actuació més innovadora de totes les dues a terme per Balenyà Sostenible.

Es tracta de dur a terme la construcció i desenvolupament d'una xarxa de calor i fred de 5a generació basada en l'intercanvi d'energia tèrmica entre edificis amb diferents necessitats. Per això s'ha realitzat un avantprojecte que configura una xarxa de doble anell (de fred i calent) juntament amb un ramal central per a la distribució central

Per fer-ho efectiu, s'està completant un projecte executiu, per part de l'enginyeria SUNO, per poder iniciar el projecte a curt termini. 

Les xarxes de calefacció i refrigeració de districte de cinquena generació (5GDHC) són la tecnologia més prometedora per descarbonitzar el subministrament de calefacció i refrigeració d'edificis i districtes. Fins ara, només s'ha construït una petita quantitat de xarxes 5GDHC, principalment a Suïssa i Alemanya, amb valoracions altament positives. Aquí la proposta es concreta en la construcció d'una xarxa d'aquestes característiques en un barri del municipi, amb poc més de 50 habitatges connectats. 

Per assolir la sostenibilitat del projecte, aquest hauria d'anar acompanyat d'una instal·lació de 765 kWp per generar prou energia per cobrir la demanda energètica de les bombes de calor a nivell global.