Sun4All i vulnerabilitat energètica

Balenyà Sostenible ha vingut treballant des d'un inici per fer compatible la Transició Energètica amb l'objectiu de mitigar la situació de vulnerabilitat energètica present a la nostra societat.

Els treballs es van iniciar amb el projecte d'assignar famílies vulnerables a cadascuna de les instal·lacions fotovoltaiques que la comunitat energètica vagi desenvolupant; un objectiu que va ser reconegut per la Comissió Europea i que va comportar un reconeixement públic del nostre projecte a nivell de la seva pàgina web, i d'un reportatge i un anunci projectat per mitjans de comunicació.

Un segon treball s'ha concretat en la col·laboració de Balenyà Sostenible en el projecte Sun4All, per tant de definir models i esquemes de treball que facin compatible el desenvolupament de projectes d'inversions renovables amb l'objectiu de fer front a la problemàtica de la vulnerabilitat energètica.

Balenyà Sostenible forma part del projecte Sun4All.

Sun4All és un projecte finançat per la Unió Europea per la recerca i la innovació Horizon 2020, i té com objectiu fer front a la pobresa energètica i facilitar la participació dels consumidors vulnerables en una transició energètica justa. 

El projecte Sun4All planteja la recerca, a nivell de la UE, per trobar esquemes de treball que facin possible combinar els projectes d’autoconsum compartit iniciats des de les comunitats energètiques amb esquemes de suport a les llars vulnerables.

El projecte es durà a terme amb la col·laboració de les comunitats energètiques de La Tonenca i la Mancomunitat La Plana, tot plegat que la coordinació d'Osona Energia, com a cooperativa de 2n grau que coordina les activitats totes les comunitats energètiques.

Aquest esquema de col·laboració s’està duent a les ciutats d’Almada (PT), Barcelona (ES) i Roma (IT) i per la comunitat de municipis Cœur de Savoie (FR).

Balenyà Sostenible forma part d’una de les Comunitats d'Aprenentatge, de forma que es pretén identificar participants elegibles i convidar a formar part del projecte.

La voluntat és oferir formar part de la base social de la cooperativa, de forma que seran coparticipants de les instal·lacions de la cooperativa i es podran integrar en un col·lectiu que treballa la Transició Energètica justa i rebren suport.

L’objectiu final del projecte és reduir les factures energètiques de les llars participants, de forma que es tracta d’un projecte de transició energètica inclusiu cap a una energia neta a Europa.


Imatge del reportatge realitzat per la Comissió Europea sobre el programa de Vulnerabilitat Energètica que s'està duent a terme des de Balenyà Sostenible

Vulnerabilitat dins del NextGeneration

Balenyà Sostenible ha vingut treballant des dels seus origens en el tema de la vulnerabilitat.

Així, en col·laboració amb l'Ajuntament de Balenyà, la intenció de Balenyà Sostenible és assignar, de cadascuna de les plantes fotovoltaiques, una part de l'energia a famílies vulnerables, incorporant-les com a sòcies de la cooperativa i assignant energia sense cost.

Aquesta voluntat es estat recollida com a model per part de la pròpia Comissió Europea (vegeu enllaç), i ha estat motiu d'un reportatge (vegeu reportatge) i d'un anunci (vegeu anunci)