Projecte d'optimització dels coeficients

Balenyà Sostenible ha signat un acord de col·laboració amb BeeData Analitics, per poder analitzar de forma continuada les possibles millores en el repartiment de coeficients, i la seva quantificació en termes econòmics.

Balenyà Sostenible ha signat un acord de col·laboració amb BeeData Analitics, per poder analitzar de forma continuada les possibles millores en el repartiment de coeficients, i la seva quantificació en termes econòmics.