Programa Singulars 2022


Els objectius amb aquest Projecte Singular són: 

1) desenvolupar una comunitat energètica en tots els àmbits necessaris (jurídic, econòmic, de comunicació, governança, estratègic i altres) a nivell del municipi de Balenyà, 

2) compartir aquestes eines, materials i coneixements amb les diferents cooperatives anàlogues del territori, establint canals de cooperació amb la creació d’una cooperativa de 2n grau a nivell comarcal, 

3) crear canals de cooperació amb entitats d’arreu de Catalunya que treballen en diferents àmbits (mobilitat, projectes energètics i altres) per avançar en la Transició Energètica del país.


I tot això ho fem per tenir un territori 100% sostenible i que protegeixi les famílies vulnerables. 


Les actuacions previstes en aquest projecte inclouen actuacions en:

1) Valoracions de viabilitat. Desenvolupament d’estudis de viabilitat de diferents projectes amb la doble perspectiva econòmica i mediambiental (en col·laboració amb SUNO, EPI, ePlural i altres)

2) Difusió. Fer jornades per explicar el projecte i captar sòcies de consum (amb col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu de Catalunya Central)

3) Governança. Definir el model de governança, formació per als socis i per als membres del consell rector, rol i aportacions dels diferents agents en la generació i gestió de la comunitat energètica (en col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu de Catalunya Central)

4) Jurídic. Models contractuals i redacció de guia de Reglament del Servei

5) Financer. Tancament dels models de finançament (en col·laboració amb Coop57 o Fiare)

6) Digitalització i eines tecnològiques. Proveïment de sistemes de digitalització i delimitació de les eines tecnològiques més adients per a la gestió de la comunitat energètica (en col·laboració amb el grup d’empreses ePlural).

7) Comunicació i màrqueting. Desenvolupar eines i materials (imatge corporativa, web, qüestionaris digitals per a l’alta de socis i altres elements de comunicació).

8) Intercooperació. Identificar aliances i col·laboradors necessaris per al desenvolupament de noves línies de negoci i suport per a creació d’una comunitat energètica (col·laboració amb Sambucus).

9) Estratègia. Desenvolupament de continguts de definició estratègica per a comunitats energètiques.