Molí de vent


Un dels projectes que des de la Comunitat Energètica de Balenyà Sostenible s'ha estat valorant és la possibilitat d'instal·lar un petit molí de vent a la zona del Camp de Futbol. 

Abans de dur aquesta inversió es va considerar oportú fer estudis previs de vent, per poder-ne valorar correctament la viabilitat econòmica del projecte. Amb aquest objectiu es va instal·lar en aquell espai un anemòmetre, a fi d'acumular medicions al llarg de l'any.

Al quadre adjunt tenim dades on-line dels paràmetres de mesura.

Malahuramente, tot sembla apuntar que la ràfeges de vent són insuficients com per fer rendible la inversió.