Cooperació internacional


Als països en desenvolupament també és evident la necessitat urgent d'una transició cap a un futur energètic més net, més sostenible i menys depenent del carbó. La diferència és que les seves possibilitats econòmiques per fer aquesta transició energètica són molt menors. Per aquesta raó, des de Balenyà Sostenible, volem ajudar en alguns àmbits molts concrets que poden tenir un gran impacte en aquests espais.

Entregant els forns solars a Toni Ridorsa, de l'Associacio Bantandicori, i a Carles Cuadrada, del Projecte Tabassaye

L'Assemblea aprova la modificació d'estatuts

A l'Assemblea General Ordinària de 2023, celebrada el 9 de febrer de 2023, es va proposar en el punt 6 de l'Ordre de Dia la "Modificació, si escau, els Estatuts Socials de la Cooperativa".

La modificació posada a votació plantejava afegir a l’article 2, de "Finalitats i objecte social" el següent punt:

La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable de tots els assistents.

Projecte amb el suport de l'Ajuntament de Balenyà

El projecte de cooperació internacional es durà a terme amb la col·laboració de l'Ajuntament de Balenyà.

Així, des de l'ens local hi ha la voluntat de donar a Balenyà Sostenible una part del la partida prevista en els pressupostos municipals i que van destinats a finançar projectes que es duguin a terme en l'àmbit del tercer món.