Què és Balenyà Sostenible

Balenyà Sostenible SCCL és una cooperativa de consumidors i usuaris creada amb el suport de l’Ajuntament de Balenyà. L’objectiu de l’organització és que les veïnes i veïns de Balenyà puguin fer la transició energètica al municipi.

 


 

El projecte

Balenyà Sostenible neix de l’acció ciutadana vers la crisi mediambiental actual. Som una Comunitat Energètica de Consum Compartit sense ànim de lucre, que volem fer el pas cap un model de transició energètica al municipi de Balenyà. 

Es tracta doncs d’un mecanisme organitzatiu que permet que diferents actors locals participin activament de la transició energètica de forma conjunta, ja sigui produint energia, compartint-la ,o establint mecanismes de gestió i estalvi energètic. La finalitat d’aquest projecte és començar a incorporar sistemes energètics alternatius,  fer el pas cap una economia verda i sostenible, i assolir estalvis en la factura energètica. 

 


 

Perquè i què és la transició energètica

Els nostres diferents governs han declarat l’emergència climàtica, davant l’augment de les temperatures provocat per les emissions de CO2 a l’atmosfera. Segons els científics si no aturem immediatament aquestes emissions a finals de segle la temperatura mitjana de la terra podria haver augmentat entre 2 i 5 graus, amb conseqüències catastròfiques per al planeta i tots nosaltres.

L’única manera d’aturar aquestes emissions és substituir completament totes les fonts energètiques no renovables i contaminants per fonts renovables com ara la solar, l’eòlica, la biomassa o la geotèrmica, principalment. Anomenem Transició energètica el procés pel qual hem d’aconseguir aquesta profunda transformació del sistema energètic.

La generació i el consum d’energia són les principals causes d’emissions de CO2 a l’atmosfera, el causant del canvi climàtic. És per això que hem d’aconseguir abastir-nos de fonts renovables d’energia el més aviat possible.

Des de l’Ajuntament de Balenyà es vol impulsar la Transició Energètica a Balenyà, i per això té previst anar impulsant diferents línies d’actuació que vagins en favor d’aquest projecte. Entre les actuacions iniciades cal destacar:

  1. L’Ajuntament ha aprovat bonificacions fiscals per als particulars i empreses que instal·lin plaques fotovoltaiques (fins al 50% IBI a tres anys), matriculin vehicles elèctrics (reducció 75% impost de circulació) i llicències d’obres i ordenança per a instal•lacions solars i bioclimàtiques.
  2. Cessió de les teulades municipals a Balenyà Sostenible per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques gestionades en forma de Comunitat Energètica de Consum Compartit.
  3. Propera instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Aquest projecte de Transició Energètica està alineat amb el Projecte #OsonaECOTransició40%.

El Projecte #OsonaECOTransició40%

El Consell Comarcal d’Osona, per mitjà de l’Agència Local de l’Energia d’Osona està promovent el projecte #OsonaECOTransició40%, que té per objecte reduir en 7 anys (2021-2027) el 42% de les emissions actuals de CO2, derivades del consum final d’energia.

La comarca d’Osona té una mica més de 160.000 habitants i una superfície total de 1,245km2 i està formada per 50 municipis. La capital, Vic (amb 46.000 hab.), i 24 municipis més, agrupen el 95% de la població, mentre que el 5% restant es reparteix entre els altres 25 municipis.

El projecte, pel seu caràcter estratègic i d’impacte transformador, es presenta per a ser finançat pel Programa Next Generation Europe, a través de les administracions Espanyola i Catalana.

El Projecte #OsonaECOTransició40% s’ha concebut d’acord amb la visió estratègica següent:

  • Els objectius generals en termes de Transició Energètica i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle han de ser assolits en base a ser capaços de quantificar els resultats de les accions empreses i planificar aquestes accions per tal d’assolir macro objectius.
  •  Els Territoris (entesos en termes de l’Administració pública, la població i els agents econòmics locals) gestionant i utilitzant recursos locals junt amb tecnologia i recursos financers (público-privats) globals, han de ser la base per empènyer i implementar els processos de transició energètica.
  • És imprescindible i urgent disposar d’experiències pilot en el ràpid desplegament d’un nombre ingent d’accions sobre el territori que sacsegin avall les estadístiques d’emissions.
  •  Aquestes accions han de requerir el mínim de contribucions financeres per part dels ens públics locals i dels particulars i empreses i ser finançades al màxim per recursos financers de tercers.
  •  Aquestes accions massives han de comptar amb la màxima implicació de l’administració local, les empreses industrials i de serveis, el sector agrari i els particulars, per mitjà de comunitats energètiques locals, així com de tots els agents i estaments que hi hagin de participar. En resum, “contra l’emergència climàtica: mobilització social massiva… amb objectius i resultats concrets, efectius i d’impacte mesurable”.
  •  Un Projecte d’aquesta mena no pot constar únicament de construcció de plantes o instal·lacions, sinó que ha d’incorporar accions transversals que afectin la major part dels àmbits de la vida social i econòmica.

L’objectiu final del Projecte és posar en marxa un model de Transició Energètica des del Territori amb visió 360º que, un cop optimitzat, pugui ser replicat en la màxima extensió per tot el territori (i el continent) amb vista a contribuir decisivament a l’acompliment dels objectius Europeus 2050 de descarbonització i contra el canvi climàtic.

El projecte està previst que arrenqui el quart trimestre de 2021 i conclogui el 2027. El projecte estarà liderat pel Consell Comarcal d’Osona i gestionat a través d’un consorci público-privat.

El pressupost global del projecte és de 818 m€ (sense IVA); d’aquests, 767 m€ corresponen a projectes i realitzacions tècniques, 13,5 m€ seran dedicats a accions complementàries i la resta a despeses de gestió. Els fons públics requerits seran entre 30-50% del pressupost global, mentre la resta seran aportats per recursos financers de tercers.