Objectius

OBJECTIUS

La cooperativa Balenyà Sostenible té com objectiu crear a curt termini una comunitat energètica de consum compartit, amb la cessió d’ús des de l’Ajuntament de diferents espais públics  i assolir la reducció de les emissions de CO2 que es proposen a nivell europeu.A mitjà i llarg termini, caldrà anar planificant tots aquells passes que ens puguin dur a l’objectiu de completar la transició energètica al nostre municipi

Generar energia renovable per el nostre consum diari

Emmagatzemar energia de forma compartida

Subministrar energia al màxim número d’habitants

Promoure l’economia verda i les relacions veïnals

Reduir l’import mensual de la factura elèctrica

Reduir les emissions de CO2